รายละเอียด ของ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
คำอธิบาย:

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ชื่อไฟล์:01-finance_55.pdf
ขนาดของไฟล์:152.9 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:kwan
สร้างเมื่อ: 09/13/2011 14:21
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:99 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 12/18/2017 13:16
โฮมเพจ: