ใบอนุญาตใช้เอกสาร

***เอกสารเป็นลิขสิทธ์ของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

ไม่สามารถลอกเลียนหรือดัดแปลงได้

ฉันไม่ยอมรับ. ฉันยอมรับ.